Bookshelve

bookshelve

Tijdens een op stapel staande verhuizing, een periode van grote dynamiek in mijn persoonlijke kleine wereld, bereikte mij voor een publicatie de vraag naar een blik op mijn boekenkast met een toelichting.
Dat heeft enige tijd moeten rotten, een vensterbank project. Een poging tot antwoorden werd bemoeilijkt door het feit dat ik geen boekenkast heb en ternauwernood boeken bezit.
Boeken verzamelen is voor mij onbegonnen werk, onbetaalbaar ook vooral. Boeken lees ik.
DSC00024
Een aantal, meestal geleende, boeken kleeft mij doorgaans aan in wisselende samenstelling, her en der opgestapeld in mijn atelier. Stapeltjes boeken flankeren mijn blik op de wereld, al sinds voordat ik ze zelf kon lezen. Zij spelen een belangrijke rol bij de uitbreiding van mijn kennis en begrip, reflectie over en de vorming van mijn beeld ervan.

Mijn verhuizing naar een uithoek van twee buurlanden leidt daarin tot een verschuiving, uitbreiding en verdieping. Met name vanuit het talige perspectief.

Deze (geleende) boeken staan momenteel letterlijk en figuurlijk in mijn venster. Zij zeggen iets over mijn actuele blik op en talige reflectie over de wereld om mij heen. Door ze te lezen opent in de ondoordringbare muur een nieuw venster, een verdiepende blik.

 
bookshelve
 

[] Ultima:
-Laatste middel, laatste uitkomst, uiterste uithoek;
-Een eiland op het eindpunt van de bekende wereld;
-Engelse Science Fiction in Duitse vertaling.
[] Woordenboek Duits-Nederlands, Nederlands-Duits.
[] Platt (geleend): Wo und wie Platt ist. Letterlijk en figuurlijk tussen Duits en Nederlands.
[] Woordenboek Twents.]